УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Общи условия за ползване на www.alora.bg
I. Дефиниции
ДРУЖЕСТВОТО  и/или АЛОРА.БГ -EOОД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Поп Харитон N46 ет.4 ап.7 вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК 205308744
ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.
ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.
GDPR означава Регламент 2016/679/ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.
САЙТ или ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН означава уебсайта www.alora.bg.
ПОЛЗВАТЕЛ, ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ означава лице, навършило 16 години и ползващo сайта www.alora.bg, което разполага с банкова сметка.
СТОКА, АРТИКУЛ или ПРОДУКТ в контекста на осъществяваната от Дружеството търговия означава
Продукти козметика и аксесоари, предлагани от Дружеството на сайта alora.bg.
Плащане при доставка означава пощенски паричен превод по смисъла на Закона за пощенските услуги.
ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на GDPR.
КРАЙНА ЦЕНА означава цената с включени всички данъци и такси и с приложени всички промоции и отстъпки към момента на покупката,и не включва цената за доставка.
II. Общи положения
Този уебсайт е собственост на АЛОРА.БГ -EOОД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Поп Харитон N46 ет.4 ап.7, вписано в Търговския регистър с ЕИК205308744, телефон за контакт: 0890999724, имейл:
admin@alora.bg..
Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторски права, принадлежащи на Дружеството. Нищо на този уебсайт не трябва да бъде разбирано като даващо Ви съгласие или разрешение да използвате снимка, търговска марка, лого или друга информация от този уебсайт. Копирането или свалянето на информация от сайта не прехвърля върху Вас авторските права върху тази информация. Съдържанието на този сайт може да бъде променяно на постоянна база от Дружеството.

Използването, копирането и разпространението на каквато и да била част от съдържанието на сайта, без писменото съгласие на Дружеството е забранено..

III. Регистрация

Регистрация на сайта е доброволна и безплатна и не е задължителна при поръчка. Сайтът може да бъде разглеждан от Ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. Всеки потребител може да променя самостоятелно своите данни – име и фамилия, адрес, телефон, а промяна на други данни може да поиска по всяко време в писмен вид на на имейл admin@alora.bg .

IV. Продукти и информация

Чрез електронна поръчка от сайта могат да бъдат закупувани единствено и само тези продукти, които системата позволява да бъдат добавяни в кошницата на Ползвателя,. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина продукти, включително, но не само, състав на продуктите, е описана от производителя на етикети на артикулите, както и в сайта на дружеството за всеки продукт- www.alora.bg. Дружеството продава продукти основно закупени директно от производителя. Продуктите, които не са закупени директно от производителя имат етикет с фирмата вносител
V. Цена
Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само за периода на съответните промоции, кампании, отстъпки. Дружеството си запазва правото без предупреждение да ги променя. Представените в магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка, която зависи от избраната от Клиента опция за доставка.
Цената за доставка е посочена отделно от цената на продукта преди потвърждаването на поръчката, на уебсайта и при детайлен преглед на съответния продукт. Цената за доставката зависи от избрания начин на доставка – до офис на куриерската фирма, до адрес на потребителя или друг изрично посочен начин. Посочената в сайта цена за доставка е ориентировъчна, която зависи от избраната куриерска фирма, както и от стойността на поръчката.
VI. Поръчки
Поръчки могат да извършват само Потребители, приели настоящите Общите условия. Ако Ползвателят пожелае да получи фактура, фактурирането на закупените продукти става само в български лева. Сроковете за доставка на поръчките зависят от партньорите на Дружеството – куриерски фирми. Като срока за доставка е не повече от 3 работни дни.
Изпратените до офис на куриер поръчки остават не повече от 5 работни дни в офис на куриер, след което подлежат на връщане към дружеството.
VII. Плащане
Потребителят може да заплати цената на поръчания продукт при доставка от куриер като той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, цената за доставка и разходите за използваното платежно средство на куриера при получаването на Продукта, което предаване се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на Продукта от куриера към Клиента) и има силата на разписка.
Всички плащания се извършват само в български лева
VIII. Договор
Договорът за продажба от разстояние между Дружеството и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване по имейл на приемането на конкретната поръчка от страна на Дружеството.  Дружеството има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
Договорът за продажба от разстояние се счита за анулиран, когато:
– Клиентът не заплати дължимата сума на куриера в момента на доставката.
– Клиентът е посочил неверен или неточен адрес или едновременно не е на посочения адрес в деня на доставката и не отговаря на  телефоните, посочени за контакт, за да се договори с куриера за получаването доставката.
IX. Доставка на поръчания Продукт
Доставката на поръчания чрез онлайн магазина продукт се извършва с куриер или по друг начин, посочен на Сайта. При доставката получателят подписва товарителница, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.
Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в кошницата. При извънредни обстоятелства Дружеството си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира Потребителя.
Продуктите се доставят на получателите съобразно избрания метод на доставка, правилата на съответната куриерска фирма и приложимите за тази дейност нормативни изисквания. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Дружеството или куриера и невъзможност да се установи контакт с Клиента, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.
X. Връщане и рекламации на стоки
Право на отказ от договора, сключен от разстояние
Потребителят има право да се откаже от този договор и да върне Продукта, поръчан от Сайта alora.bg, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на доставка на поръчания Продукт, само ако продукта не е употребяван и не е с нарушена опаковка
Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора, той трябва да изпрати или предаде Продуктите обратно на Дружеството или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата на доставка на Продуктите, съгласно чл. 50, т. 2 от ЗЗП. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде Продуктите обратно на Дружеството преди изтичането на 14-дневния срок. Дружеството може да задържи възстановяването на сумите на Потребителя, докато не получи Продуктите или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил Продуктите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. Върнатите артикули следва да бъдат изпратени до Дружеството на адрес: гр. Варна, ул. Поп Харитон 46 ст.4 ап.7
В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ от договора, Дружеството му възстановява заплатената стойност на върнатия продукт и цената на най-евтиния вид стандартна доставка, като поема банковите разноски, а Потребителят заплаща разходите за връщане на продукта, които са за негова сметка. Дружеството използва куриерските услуги на Спиди АД, а заявката за куриер за връщане на артикул може да бъде направена от всеки потребител през профила му. Цената на куриерската услуга за връщане, заявена по този начин, зависи от теглото на продукта, подлежащ на връщане.
Дружеството няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на Продуктите, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на Продуктите, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Дружеството.
Когато Потребителят е поръчал повече от един Продукт, а упражнява право си на отказ  и връща само един Продукт, по отношение на останалите артикули договорът между него и Дружеството остава в сила, разходът за доставка на поръчката и разходът за връщане на Продукта, определен по начина в предходния параграф, са за сметка на Потребителя, а Дружеството възстановява заплатената цена на върнатия артикул и банковите разноски.
За да върне продукт чрез Спиди АД през профила си, Потребителят трябва:
1)  Да изпрати съобщение на е-майл: admin@alora.bg
2)Да избере начин на възстановяване на сумата – по банков път (трябва да въведе IBAN на сметката, или наложен платеж по куриер.
– да посочи офис на Speedy, в който да остави продуктите. Дружеството си запазва правото да предоставя възможност за заявяване връщане чрез  куриер до избран адрес през сайта за определени потребители, като при наличието на тази възможност, Потребителят следва да отбележи адреса, от който желае да бъдат взети върнатите продукти.
3)  Да предаде продукта/ите в куриерски офис в рамките на два работни дни или да ги предостави на куриер. Дружеството следва да получи продукта с неговата оригинална кутия/опаковка с етикет, касова бележка и други придружаващи документи, ако има такива, без индикации, че Продуктът е била употребяван от Клиента, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин.
Независимо от функционалностите за връщане през Сайта, Потребителят може да упражни правото си отказ и чрез използване на Стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП ТУК. В този случай Потребителят следва да разпечата и попълни формуляра и да приложи същия към пратката с Продукти, по отношение на които Потребителят желае да упражни правото си отказ. В този случай или в случай, че клиентът по каквато и да е причина не желае да използва предоставените на Сайта опции за упражняване на правото на отказ, Потребителят следва да организира сам връщането на продуктите до адреса на Дружеството, а именно адрес: гр. Варна, офис на Speedy Стара планина, чрез куриер или лицензиран пощенски оператор. Цената на куриерската услуга за връщането се заплаща от Потребителя при изпращане на пратката директно към съответния куриерски оператор съгласно неговата тарифа. В случай, че цената на продукта, който Потребителят желае да върне, е по-ниска от разходите за връщане, Потребителят може да върне продукта по описания в настоящия параграф начин.
Въпроси относно правото на отказ и връщането на продукти може да отправяте на
admin@alora.bg или на телефон 0890999724.
Потребителят е длъжен да съхранява получения от него Продукт и да осигури запазването на неговото качество. Не трябва да е нарушена целостта и на поставения етикет или на оригиналната опаковка.
При неизпълнение на тези условия, както и в случай, че бъде установено, че Продуктът е употребяван  Дружеството запазва правото си да откаже приемане на върнатия Продукт и съответно да не възстанови платената сума от Потребителя.
Клиентът има право да получи само стойността на върнатия Продукт, такава, каквато е била при заявката и закупуването му.

Рекламации
Дружеството доставя стоки, които отговарят напълно на уговореното между страните, включително на подробно представеното на Сайта описание.
В случай, че това не е така, Потребителят има право да заяви претенция (рекламация) за рекламация за всяко несъответствие на продукт или услуга с договореното, открито в срок от 14 дни от датата на доставката. Дружеството не предоставя никакви гаранции на Продуктите, освен произтичащите от закона.
При предявяване на рекламация на Продукт Потребителят може да поиска намаляване на заплатената цена или освен в случаите на незначителни дефекти – разваляне на договора, връщане на Продукта към Алора и възстановяване на заплатената цена или замяна с друг продукт.
Рекламация на Продукт трябва да се предяви веднага щом е открит дефект, не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието.
Дружеството разглежда предявените рекламации съобразно установените в закона условия и срокове, и своевременно информира Потребителя за взетото решение по предявената рекламация.
Рекламацията се предявява пред Дружеството или пред упълномощено от него лице на е-мейл  admin@alora.bg или на телефон 0890999724. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
– касова бележка или фактура;
В случай, че за Потребителя възникне задължение за плащане на артикул/и по определена/и поръчка/и и/или е получил от Дружеството сума по-голяма, отколкото действително му се следва, а Дружеството дължи връщане на заплатена от Потребителя сума и са налице условията по чл. 103 от ЗЗД, Дружеството си запазва правото да извърши прихващане на дължимото за плащане към последното срещу свое задължение за връщане на конкретна сума. Тази възможност по никакъв начин не може да доведе до изключване или ограничаване правата на потребителя, произтичащи от закон.
XI. Защита на личните данни
Дружеството обработва лични данни в съответствие с Регламент 2016/679/ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Информация за  личните данни, които Дружеството обработва и за условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват, упражняват правата си може да намерите в Политиката за поверителност и за бисквитките.
XII. Други
Дружеството се ангажира да предоставя само стоките, представени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности и цени на стоките, е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Дружеството си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на Клиента е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и други..
Профилите на Ползватели, които нарушават условията за ползване на онлайн магазина, както и профилите на Ползватели, които ги използват не по предназначение, могат да бъдат заличавани. На Потребители, които системно не търсят/отказват (извън случаите на отказ по реда на Раздел X от настоящите условия) поръчки с избрано плащане при доставка и злоупотребяват с този метод на плащане, може да бъде въведено временно или постоянно само електронно заплащане. Настоящите Общи условия важат за продажба на стоки на крайни Клиенти, с цел лична употреба. Описаните в настоящите Общи условия права, произтичащи от приложимото законодателство в областта на защита на потребителите не се прилагат, когато покупката е извършена с търговска цел. При желание за закупуване на стоки от нас от физически или юридически лица с цел препродажба, следва да се обърнете към нас на admin@alora.bg за получаване на индивидуална оферта.
За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
Възникнали спорове Дружеството се стреми да решава винаги по приятелски начин, а в случай, че всички възможности се изчерпат, споровете се решават от компетентния съд или от орган за алтернативно решаване на спорове. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, потребителят може да ползва сайта за онлайн разрешаване на спорове (плаформата на ЕС за решаване на спорове между онлайн търговци и потребители), достъпен на адрес: ec.europa.eu/odr.
Дружеството не е отговорно за каквито и да било грешки, които могат да възникнат на сайта, поради всякаква причина, включително и тези, причинени от промени, настройки, технически причини или други
Настоящите общи условия се прилагат за неопределен период от време, до тяхната отмяна или изменение, освен в предвидените от закона случаи.
Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.